Main Menu

Bådreparation

Find en specialist i bådreparation

Der findes mange forskellige værksteder og bådværfter indenfor bådreparation som også er eksperter indenfor forårsklargøring og vinterklargøring af lystbåde samt skadessager som stormskader, kollision eller brand. De fleste steder udfører også mobile reparationer og klargøringer ved havnen, bundmaling af båd, reparation og udskiftning af sæder og hynder, vinterkonservering af bådmotoren, samt reparation og udbedring af glasfiber og gelcoat.

Reparation af båd

Der findes mange typer af reparationer som en båd kan have brug for, alt lige fra små ridser til store, reparation på kalechen og omfattende skader på skroget, men du skal huske at sørge for at dette altid udføres af professionelle fagfolk indenfor bådbranchen.

Når bådsæsonen er ved at være forbi og båden skal på land for vinteren, er det vigtigt at båden bliver tilset og får et ordentlig eftersyn og evinterklargøring. Når bådsæsonen derefter nærmer sig sin begyndelse igen, er det lige så vigtigt at båden bliver klargjort til foråret og sommeren.

Når båden tages op af vandet, er det vigtigt at den så tidligt som muligt renses for alger, rurer, skaller og andet snavs. Dette letter arbejdet, når båden senere skal bundmales, inden den nye bådsæson starter. Sørg for at din båd bliver gennemgås i detaljer, og diverse mekaniske dele og olier skal efterses og vedligeholdes. Hvis der er skader på båden, bør en eventuel bådreparation udføres så hurtigt som muligt, for at forhindre yderligere skader. Vær opmærksom på at en forsikringspolice vil som regel kræve at man er ansvarlig for vedligeholdelse af din båd, eller kan dækning ikke gælde, hvis skaden skete pga. slitage.

Når båden tages op på land, er det også vigtigt at der bliver foretaget en vinterkonservering af bådens motor. Ved en vinterkonservering af motoren foretages der flere ting for at forhindre dannelsen af rust. Der foretages f.eks. en generel vedligeholdelse af de enkelte motordele, og motoren skylles igennem med ferskvand, for at fjerne resterne af saltvandet helt. Derefter skal motoren tørre, for at forhindre at tilbageværende fugt kan danne rust. Alt sammen nødvendige indgreb for at forlænge motorens levetid, samt sikre dens fortsatte ydeevne.