Main Menu

Forårsklargøring

Få gode tips fra Dansk Sejlunion med Gør-det-selv

 

Her er gode tips til hvor du kan afrense og påføre bundmaling
Dansk Sejlunion giver dig her en række praktiske tips til, hvordan du kan få mest gavn af din bundmaling og der samtidig kan beskyttee dig selv og miljøet mest muligt.

Inden du påfører den nye bundmaling
Inden du påfører ny bundmaling skal du huske at kontrollere, at der gennem tiden ikke er blevet opbygget for mange lag maling på bunden af din båd. Vær opmærksom p at det kan give nogle problemer ved, hvis overfladen skaller af eller krakelerer. Hvis du påfører der ny bundmaling på en dårlig vedligeholdt bund, er der desværre store chance for, at meget af den nye maling vil falde af netop pga. den dårlige vedhæftning. Dels vil det være spild af god bundmaling og dels kan det medføre det en unødig ekstra miljøbelastning.

En anden vigtig ting der er godt at vide, at hvis malingen påføres under korrekte betingelser. Hold øje med om vejret er for koldt eller for fugtigt, da det kan det have afgørende betydning for vedhæftningsevnen. Derfor er det vigtigt, at du – for at få det maksimale ud af bundmalingen – jævnligt vedligeholder bunden inden påføring af ny maling også samt følger den vedhæftet påføringsvejledning.

Dansk Sejunion giver nedenstående anbefalinger som bør altid følges.

Grundlæggende princip
• Forbered altid bunden omhyggeligt inden enhver ny påføring af maling. Derned minimeres evt. forurening og unødvendig belastning af hav og vinterplads undgås.

God praksis
• Kontrollér, at overfladen ikke skraller af, er krakeleret eller er ujævn. Men hvis der gør det, skal du enten skrabe eller slibe, indtil du får en glat overflade for at du kan sikre dig en god vedhæftningsevne.
• Sørg for, at der ikke opbygges alt for mange lag maling ved ofte at afrense de gamle lag.
• Sørg for, at nye malingslag altid påføres efter forskrifterne for det pågældende bundmalingsprodukt (herunder som f.eks vejrforhold, evt. forbehandling med primer)
• Spild af maling skal tørres op og derefter bortskaffes som kemikalieaffald.

Når den gamle bundmaling skal fjernes eller slibes

Hvis du er i den situation, at du skal enten slibe eller helt fjerne den gamle bundmaling, vil Dansk Sejlunion anbefale at du bør følge nedenstående retningslinier for at skåne netop helbred og miljø.

Grundlæggende princip
Prøv at undgå spild af malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen.

God praksis
• Husk at samle alt op af malingsafskrab og slibestøv. Dette kan du opnå mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, som kan tilsluttes en professionel støvsuger.

• Fjernelse og slibning af bundmaling bør som udgangspunkt kun finde sted med havnens udstyr eller udstyrsmetoder godkendt af havnebestyrelsen efter havnefogedens anvisninger.

• Kemikalier eller vådslibning bør egentlig ikke anvendes til fjernelse af bundmaling.

• Afrensningsudstyr (f.eks vakuumskrabejern, slibemaskiner, gelcoat-høvl) bør kun anvendes, hvis det er via en støvsugerslange som er koblet til en støvsuger.

• Sandblæsning/-svirpning skal man altid anmelde til ens kommune. Dette gøres i god tid forud for en behandling, således at ens kommune kan rådgive om hvad der eventuelt stilles krav til, hvordan en sandblæsning skal udføres eller hvordan afrenset materiale og sand efterfølgende skal håndteres.

Dansk Sejlunion anbefaler, at båden er ”pakket ind” i et telt for at undgå spredning af støv.

Stor gevinst både for miljø, havnene og sejlerne
Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark har tilsammen med Miljøministeren opfordrede de danske havne og bådklubber til at investere i professionelt udstyr (f.eks. støvsuger, slibemaskine og vakuumskabejern) som kan udlånes eller lejes til de bådejere, der måtte have behov for afrensning/afslibning af bundmaling.

Kan du ikke finde noget udstyr allerede tilgængelig i din havn, så kontakt bestyrelsen med den begrundelse at en reduktion af forureningen på havnearealerne bør i høj grad også være i havnens interesse.

Ved at anvende overnævnte udstyr og følgende retningslinier opnås en række gode fordele som f.eks:

  • Stor miljøgevinst (minimering af spild) med op til 99% af det afrensede materiale opsamles i en støvsuger.
  • Forårsklargøring bliver en nemmere og mere effektiv proces med professionelt grej
  • Støvproblemer på nabobåde kan undgås
  • Helbredet skånes, fordi man undgår støvindånding.

Anbefalinger til fjernelse af bundmaling 

1. Grovafrensning – afrensning af al bundmaling ind til primer/gelcoat
Hvis du fjerner alt maling ind til primeren anbefaler Dansk Sejlunion, at man anvender et specielt vakuumskrabejern, der i forhold til slibemaskiner er hurtigere og mere effektiv. Dette jern bliver koblet til en støvsuger som giver en lav spildprocent. Brugen af vakuumskrabejern kræver dog ofte efterbehandling med en slibemaskine.

2. Finslibning og efterbehandling
Til finslibning og til efterbehandling (f.eks efter brug af vakuumskrabejernet) anbefales en professionel som centersliber, der er den mest anvendelige i forhold til øvrige typer af slibemaskiner, da den i forhold til en rystepudser kan anvendes på krumme flader, og i forhold til en rotationssliber efterlader en pænere overflade.

En anden fordel ved excentersliberen fra firmaet Festool (afprøvet af Dansk Sejlunion i forbindelse med Projekt Ren Havn) i forhold til de øvrige maskiner på markedet er, at malingen – pga. et luftflow, der er hen over slibeskiven – har sværere ved at brænde sig fast.

Desuden har den en omskifter for henholdsvis grov- og finslibning, kraftig motor (som ikke går død) og konstant hastighed på skiven, også når maskinen løftes væk fra bunden.

Samtitid kan man få en skumgummi skive der placeres mellem maskinens slibesål og slibeskiven, dette gør det nemmere at slibe på krumme flader.

3. Totalafrensning – fjernelse af maling og gelcoat
Har du konstateret glasfiberpest (som er små blærer i glasfiberen) er det faktisk nødvendigt at fjerne både maling, primer og gelcoat. For at opnår dette anbefales der en speciel høvl (Gel Planer), der kobles til støvsugeren. Maskinen, der er fremstillet til at fjerne gelcoaten og blotlægge glasfiberen, er super effektiv og anvendelig. Den efterlader en forholdvis pæn overflade, men skal dog efterbehandles med en let sandsvirpning med vandinjektion for at slå evt. opståede dybereliggende osmoseblærer i stykker.

Da Gel Planeren er meget kostbar, og behovet for totalafrensninger beskedent, anbefaler havne og sejlere at leje Gel Planeren, kun hvis et behov opstår.

Sandblæsning/-svirpning – helst med vandinjektion – kan også anvendes til hele behandlingen, men støv og sand vil i så fald indeholde kobber og skal opsamles og bortskaffes mest miljømæssigt forsvarligt. En fordel ved behandlingen med høvl og svirpning er, at den efterfølgende giver mindre spartelarbejde i forhold til normal sandblæsning proces.

Derfor skal man ikke bruge sin gamle støvsuger

En støvsuger er vigtig, idet støvet fra afrensning af bundmaling betegnes som sundhedsfarligt, derfor stilles der krav til støvsugerens udformning, især til filtrene og poserne.

Det kan være fristende at koble en almindelig husholdningsstøvsuger til afrensningsudstyret, men dette frarådes helt absolut, fordi det giver bare flere problemer ved at anvende almindelige støvsugere som f.eks:

• Filtreringsgraden er for dårlig. En stor del af de afrensede partikler passerer bare lige gennem støvsugeren og ud igen i luften, hvor de kan indåndes.

• Poserne er for små (som fjernes omkring 10 kg. materiale fra en 30 fods sejlbåd, hvilket vil svarer til 20-25 alm. støvsugerposer).

• Sugekraften er for lav (alt støvet fjernes ikke helt tilfredsstillende. Det betyder dels, at man vil komme til at stå indhyllet i støv under arbejdet, og dels at støvet nemt kan brænde fast i sandpapiret).

• Manglende stikkontakt til el-værktøj på støvsugeren.

• Støvsugeren kan let blive ødelagt ved den direkte køling med sugeluften og brænder sammen.

De støvsugere Dansk Sejlunion og FLID anbefaler er professionelle og netop beregnede til udlejning. De har store poser (omkring 40 liters volumen) og godkendte filtre til sundhedsfarligt støv. Der anbefales derfor kun at anvende støvsugere af denne kvalitet. Selvom støvopsamlingen fra professionelle udstyr er rimelig effektivt, at man i princippet ikke behøver støvmaske, anbefales det dog for god ordens skyld at bruge maske under hele afrensningsarbejdet.

Hvad må jeg bruge ved indkøb af bundmaling?

Alle bundmalinger som sælges til lystbåde (fritid) skal overholde visse grænser for hvor meget kobber de må frigive til vandmiljøet. Bemærk at alle kobberholdige bundmalinger solgt før den 29. september 2003 på det danske marked lever ikke op til disse nye krav.

Såfremt du regner med at købe din bundmaling i en normal bådudstyrsbutik om i foråret, kan du regne med at kravene er overholdt. Det er nemlig forhandlerens ansvar kun at sælge lovlige producerede produkter. Den enkelte bådejer behøver derfor ikke at være bekymret om hvorvidt kravene er overholdt eller ej, når bundmaling købes som normalt.