Main Menu

Vinteropbevaring

Få gode råd fra Sejlnet her – Senest den 15. november skal din båd være på land, hvis båden skal være dækket af forsikringen. Så snart vi har rundet den dato, dækker forsikringen nemlig ikke – med mindre båden ligger i en godkendt havn, og din bådforsikring er udvidet med vinterdækning.

“Hvis du også vil sejle i vinterhalvåret eller have båden liggende i havnen hen over vinteren, så skal du sikre dig, at din bådforsikring også indeholder en vinterdækning. Hvis ikke, så er det om at få båden op af vandet og op på nogle solide bukke, så den står godt og sikkert hen over vinteren”, fortæller Riccardo Krogh Pescatori, der er konsulent i Forsikringsoplysningen.

Bådforsikringen dækker ikke ved is & frostskader

“Er du i tvivl om, hvorvidt du har vinterdækning, og om din havn er en såkaldt A-havn, der er godkendt hele året, så bør du kontakte dit forsikringsselskab”, forsætter Riccardo Krogh Pescatori, som samtidig påpeger, at uanset om man har vinterdækning, så vil skader som følge af is og frost ikke være dækket af kaskoforsikringen.

“Hvis du sætter båden på land, så var det tidligere en generel betingelse, at man fjernede masten. Det har enkelte selskaber nu blødt op, så de tillader, at masten overvintrer på båden, mens den står på land. Spørg dit selskab, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det også gælder dig.”

Hos Velos gælder en dækning hele året rundt. Det betyder at du er forsikret uanset om din båd er hevet op på land eller blevet i vandet – dog beder vi om at informere os eller skrive det i din forsikringsbegæring til os hvordan og hvor du har tænkt dig at vinteropbevare din båd.

 

Opbevaring i havnen

Vælger du at lade din båd blive i havnen vinteren over, skal du sikre dig:

  • at dit forsikringsselskab har godkendt den havn, båden ligger i.
  • at din forsikring er udvidet til også at dække vinterperioden.
  • at du bruger de fortøjninger, der er forsvarlige efter årstiden.
  • at du er opmærksom på, at lavvande kan flytte båden, og ved efterfølgende højvande kan båden blive beskadiget.
  • at ventiler bliver frostsikret.

Du bør også overveje at fjerne ting af større værdi som navigationsudstyr, GPS, påhængsmotor etc.

Opbevaring på land

Vælger du at hive din båd på land, skal du sikre dig:

  • at bådstativet er velholdt.
  • at beskytte båden med en presenning af kraftig kvalitet, der bindes fast ned omkring kølen.
  • at toilet og ferskvandssystem tømmes
  • at bundproppen tages op, så smelte- og regnvand kan løbe ud.

 

Hvor finder du vinteropbevaring? Se et udpluk her – klik her  

 

Få flere gode råd fra www.sejlnet.dk (tekst og billede af Trine Søe)