Main Menu

Vilkår og Betingelser

STATUS

Velos Insurance Services Ltd. er autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority. Vi er uafhængige forsikringsmæglere som handler på dine vegne omkring din forsikring.

Vores service inkluderer at rådgive dig om dine forsikringsbehov, at arrangere forsikringsdækning med forsikringsselskaberne for at opfylde dine krav, hjælpe dig med eventuelle igangværende ændringer du skal have gjort og hjælpe dig med ethvert krav du har brug for. Vi tilbyder en række af forsikringsprodukter og har kontakt til mange førende forsikringsselskaber på markedet. Dog for nogle typer af forsikringer, samarbejder vi udelukkende med et enkelt forsikringsselskab, som vi har valgt på baggrund af at de tilbyder god værdi for pengene sammen med god service. Under disse omstændigheder vil vi ikke tilbyde rådgivning om dine forsikringsbehov eller assistere med at gøre krav (bortset fra hvad der er en del af vores service), da vi vil handle på vegne af forsikringsselskabet.

Vi fungerer også som agenter for en række specialiserede formidlere for a t opnå eksklusive aftaler ved usædvanlige policer. Nærmere informationer om sådanne ordninger vil blive oplyst før du foretaget nogen forpligtelse for ethvert produkt vi tilbyder dig.

TAVSHEDSPLIGT

Alle oplysninger om dig vil blive behandlet som private og fortrolige (også selv om du ikke længere er kunde hos os) med mindre videregivelsen er på din anmodning, eller med din samtykke i forbindelse  med at administrere din forsikring og undtagen hvor lovgivning kræver det af os. Nogle eller alle de oplysninger som du giver til os i forbindelse med dit forsikringsbegæring kan blive videregivet til forsikrings- eller andre virksomheder som mæglere, erstatning og præmie forhold. Dine data afholdes i overensstemmelse med den engelske Data Protection Act 1998, hvor du har krav på adgang for at se de personlige oplysninger om dig som findes i vores system, enten elektronisk eller skriftligt. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den administrerende direktør.

LOVPLIGTIGE OG IKKE-LOVPLIGTIGE FORHOLD

For at beskytte dig, vil vi holde præmier og modtaget erstatningsbeløb i overensstemmelse med reglerne hos Financial Conduct Authority, i en af de overnævnte konti. Ingen renter fra os vil blive pålagt dig.

GEBYRER

Vores indkomst kommer fra provision givet til os af forsikringsselskaberne for policer arrangeret i samarbejde med dem. Til tider kan det dog blive nødvendigt at pålægge yderligere gebyrer og tillæg, men hvis det bliver tilfældet, vil vi rådgive dig omkring niveauerne for gebyrerne og årsagen for gebyrerne før du foretager nogen forpligtelse på ethvert produkt vi tilbyder dig. Du kan få muligheden for at fordele din præmie betaling til forsikringsselskaberne via rate ordninger eller en låneordning som vi har arrangeret med din finansgiver eller bank.  Vi vil give dig alle informationer omkring dine betalingsmuligheder, når vi diskuterer din forsikring i detaljer.

OPLYSNING AF INFORMATIONER

Det er dit ansvar at give korrekte og præcise oplysninger til forsikringsselskabet, når du tegner permanent forsikringspolice og når du fornyer din forsikring. Det er vigtigt at du forsikrer dig at alle udsagn som du oplyser på formularer og skadesanmeldelser samt andre dokumenter er korrekte og præcise. Hvis du undlader at oplyse væsentlige oplysninger til forsikringsselskabet, kan dette ugyldiggøre dit forsikringsdækning og betyde at en del eller hele kravet ikke bliver udbetalt.

DOKUMENTER

Policer og certifikater kan tilbageholdes indtil præmien afregnes eller den direkte debiteringsfuldmagt bekræftes. Under disse omstændigheder vil vi sikre at du får alle oplysninger om din forsikringsdækning, og vi vil give dig de dokumenter som du er forpligtet til at modtage ved lovgivning.


KLARHED OM VILKÅR

Når en police er udstedet, bedes du læse denne grundigt igennem. Det er dette dokument, oversigt og forsikringscertifikat som er grundlaget for den kontrakt som du har købt. Spørg om råd, hvis du er i tvivl om nogen af de vilkår eller betingelser. Hvor din forsikring er tegnet, er den omfattet af Employers Liability og du er forpligtet til at beholde dit forsikringscertifikat i mindst 40 år.

KRAV

Hvis du er nødt til at gøre krav på en skadesanmeldelse i din police, eller er involveret i en hændelse som kan resultere i et krav, skal du straks underrette os, undlader du dette, kan det medføre at dit krav ugyldiggøres. I en nødsituation og udenfor normal kontortid, kan din police indeholde råd om krav og telefon numre. Du må ikke anderkende erstatningspligt eller accepterer nogen form for handling bortset fra nødforanstaltninger for at minimere dit tab, indtil du har modtaget en bekræftelse fra dit forsikringsselskab.

Velos Insurance Services Ltd 52-54 Gracechurch Street London EC3V 0EH, United Kingdom Telefon: +4580889922 +44 (0)20 7929 4058 Fax: +44 (0) 20 7933 9350
Email: insurance@velosgroup.co.uk Hjemmeside: www.velosinsurance.dk 
Kontor adresse som ovenfor. Registreret i England nr. 3.484.670. Autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority og medlem af BIBA.

DATA BESKYTTELSE

Alle oplysninger om dig vil blive behandlet som private og fortrolige (også selv om du ikke længere er kunde hos os) med mindre videregivelsen er på din anmodning, eller med din samtykke i forbindelse  med at administrere din forsikring og undtagen hvor lovgivning kræver det af os. Nogle eller alle de oplysninger som du giver til os i forbindelse med dit forsikringsforslag kan blive videregivet til forsikrings- eller andre selskaber som mæglere, erstatning og præmie forhold. Dine data afholdes i overensstemmelse med den engelske Data Protection Act 1998, hvor du har krav på adgang for at se de personlige oplysninger om dig som findes i vores system, enten elektronisk eller skriftligt.

KLAGER

Det er vores intention at konstant sikre et højt niveau af service. Men hvis du har grund til at klage over vores service, bør du i første omgang kontakte den administrerende direktør eller ringe til os på telefon +4580889922 eller +44 (0) 20 7929 4058. Du kan så efterfølgende være berettiget til at indbringe sagen til den finansielle ombudsmand service. Du kan kontakte Financial Ombudsman Service på telefon +44 (0) 845 080 1800 og videre oplysninger er tilgængelige på www.financial-ombudsman.org.uk

Hvis du beslutter dig for at henvise ethvert spørgsmål til ombudsmanden for finansielle anliggende, dine juridiske rettigheder vil ikke blive påvirket.

KOMPENSATIONSORDNINGER

Vi er omfattet af Financial Services Compensation Scheme (FSC). Du kan have ret til erstatning fra ordningen, hvis vi ikke kan opfylde vores forpligtelser. Det afhænger af, hvilken type virksomhed, og omstændighederne ved kravet. Forsikringsrådgivning og arrangementer er dækket for 90% af kravet, uden nogen øvre grænse. For de obligatoriske forsikringsklasser, rådgivning forsikring og arrangementer er dækket for 100% af kravet, uden nogen øvre grænse.
Yderligere information om kompensationsordning arrangementer er tilgængelig fra FSCS
på +44 (0) 20 7892 7300 eller ved at besøge www.fscs.org.uk

Dato 1 April 2013

Velos Insurance Services Ltd 52-54 Gracechurch Street London EC3V 0EH
Telefon: +4580889922 eller +44(0)20 7929 4058 Fax: +44 (0)20 7933 9350
email: insurance@velosgroup.co.uk hjemmeside: www.velosinsurance.dk
Kontor adresse som ovenfor. Registreret i England nr. 3.484.670. Autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority og medlem af BIBA