Main Menu

Klager

Klager

Enhver klage, der vedrører håndteringen af denne forsikring eller erstatningskrav, skal sendes til:

Customer Services Manager
Velos Insurance Services Ltd.
5th Floor, 81 Southwark St,
London SE1 0HX
Tlf. 80 88 99 22 (Danmark) eller +44 2079294058 (globalt)

I tilfælde af at du er utilfreds med håndteringen af klagen, kan du på enhvert tidspunkt indbringe forholdet for “Policyholder & Market Assistance” (forsikringstager og markedssistance). Adressen er:

Lloyd’s Market Services
One Lime street
London EC3M 7HA
Tlf. +44 207 327 5693
Fax. +44 207 327 5225
Email: complaints@lloyds.com

Klager, der ikke kan findes en løsning på af Policyholder & Market Assistance, kan indbringes for:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards gade 2, 1.
1572 København V.

www.ankeforsikring.dk