Main Menu

Fyns Sejlerskole

Fyns Sejlerskole underviser i hele landet, både praktisk og teoretisk.

Her kan du tage duelighedsbevis for fritidssejlere, hvor undervisningen er opsat efter krav fra søfartstyrelsen. Der undervises i et passende tempo og i det omfang der er behov for, hvor formået for kurset er at navigere efter søkort og kompas, praksis indenfor knob og stik, søvejsregler, at planlægge og sejle en rute og meget mere.

Du kan også tage et speedbådcertifikat fra Fyns Sejlerskole, så du bliver godt rustet til sejlads i danske farvande. Her vil du opnå kendskab til Navigation, søvejsregler efter forholdende i deres lokalområde, knob og stik, sømandskab, maritime udtryk, fartøjskendskab, bugsering, forebyggelse og bekæmpelse af brand, søsikkerhed, havmiljøet, nødsignaler og opmærksomhedssignaler.

Der tilbydes andre kurser som Radio certifikat SRCY, natsejlads, kanalkort og Yachtskipperbevis, hvor du lærer om navigation, sømandskab og søsikkerhed, Meteologi, søret og vagttjeneste samt sundhedslære.

Fyns Sejlerskole er to undervisere, Matias Hemmingsen og Lasse Rodam som begge er undervisere. De har meget stor interesse indenfor sikkerhed til søs samt undervisning i søkort og regler der bygger på en stor erfaring fra en gammel skipper.

Se mere på hjemmeside www.fyns-sejlerskole.com

Kontakt info: Fyns Sejlerskole | Unsbjergvej 34 | 5220 Odense | Telefon: 28 12 54 20 | Email: info@fyns-sejlerskole.com