Hvad er Lloyds i London

Bådforsikring – Velos Insurance Services
Lloyds er et marked, hvor medlemmerne slutter sig sammen i syndikater for at forsikre risici. Det består af to separate dele: markedet – som består af mange selvstændige virksomheder eller forretninger – og selskabet som fører tilsyn med markedet.

Lloyd’s har tilladelse til at tegne bådforsikring og andre typer forsikringer i mere end 70 lande og kan acceptere risiko fra over 200 lande og områder i medfør af national lov og regulering.  Disse tilladelser giver også en bred adgang til store forsikrings- og genforsikringsmarkeder i hele verden.
Lloyd’s Underwriters forhandler normalt ikke direkte med forsikringstageren. I stedet tegnes forsikringerne for Lloyd’s Underwriters via følgende organisationer:

Lloyd’s Broker: Forsikringsaftaler kanaliseres typisk til Lloyd’s syndikater via de såkaldte ”Lloyd’s brokers” som er godkendt til at handle med Lloyd’s. 

Danske forsikringsmæglere, som ikke er ”Lloyd’s brokers”: Forsikringsaftaler kan også indgås med andre forsikringsmæglere; Syndikatet skal da sørge for, at forsikringsmægleren har de rigtige kvalifikationer.

Coverholders eller Underwriting Agents: Lloyd’s Syndikat kan overlade beføjelser til at indgå forsikringsaftaler til “Coverholders” eller ”Underwriting Agents”. Coverholders har da beføjelse til at tegne forsikringsaftaler i syndikatets navn. En Coverholder er formelt en forsikringsformidler, som er underlagt Finanstilsynets tilsyn og handler på vegne af forsikringsgiveren og ikke forsikringstager.

Kontakt Os

Telefon: +45 80 88 99 22
Telefon: +44 20 7929 4058
Fax: +44 20 7933 9350
Klik her at sende os en email

Velos Insurance Services Limited
5th Floor, 81 Southwark St,
London SE1 0HX
United Kingdom
Se kort

Nyhed

LIKE Velos på Facebook og få nyheder
Facebook.com/VelosDanmark

Følg os på Twitter her @twitter.com/VelosDanmark