Main Menu

Hvad er Lloyds i London

Bådforsikring – Velos Insurance Services
Lloyds er et marked, hvor medlemmerne slutter sig sammen i syndikater for at forsikre risici. Det består af to separate dele: markedet – som består af mange selvstændige virksomheder eller forretninger – og selskabet som fører tilsyn med markedet.

Lloyd’s har tilladelse til at tegne bådforsikring og andre typer forsikringer i mere end 70 lande og kan acceptere risiko fra over 200 lande og områder i medfør af national lov og regulering.  Disse tilladelser giver også en bred adgang til store forsikrings- og genforsikringsmarkeder i hele verden.
Lloyd’s Underwriters forhandler normalt ikke direkte med forsikringstageren. I stedet tegnes forsikringerne for Lloyd’s Underwriters via følgende organisationer:

Lloyd’s Broker: Forsikringsaftaler kanaliseres typisk til Lloyd’s syndikater via de såkaldte ”Lloyd’s brokers” som er godkendt til at handle med Lloyd’s. 

Danske forsikringsmæglere, som ikke er ”Lloyd’s brokers”: Forsikringsaftaler kan også indgås med andre forsikringsmæglere; Syndikatet skal da sørge for, at forsikringsmægleren har de rigtige kvalifikationer.

Coverholders eller Underwriting Agents: Lloyd’s Syndikat kan overlade beføjelser til at indgå forsikringsaftaler til “Coverholders” eller ”Underwriting Agents”. Coverholders har da beføjelse til at tegne forsikringsaftaler i syndikatets navn. En Coverholder er formelt en forsikringsformidler, som er underlagt Finanstilsynets tilsyn og handler på vegne af forsikringsgiveren og ikke forsikringstager.